Stichting Cult & Tumult besluit te stoppen

Door tegenvallende financiële resultaten en een tekort van afgerond € 24.000 heeft het bestuur van de Stichting Cult & Tumult moeten besluiten om de stichting op te heffen. De crediteuren zijn hiervan maandag op de hoogte gesteld.

De 21-ste editie van Cult & Tumult was zeer geslaagd als we kijken naar het aantal bezoekers.  Zowel de diversiteit in het programma als het mooie nazomerweer  droegen hier aan bij. Helaas echter is er vanuit financieel oogpunt voor het bestuur van Stichting Cult & Tumult geen reden om met tevredenheid op het festival terug te kijken. De stichting zag zichzelf na afloop namelijk geconfronteerd met een tekort van afgerond

€ 24.000. Zij ziet als belangrijkste oorzaken:

  • Meer kosten dan begroot inzake beveiligingsmaatregelen.
    De beveiligingskosten zijn de laatste jaren opgelopen. Doordat in 2017 de politie-inzet minder werd, moesten er nog extra maatregelen door de organisatie worden geregeld en betaald.
  • Minder baropbrengsten dan geraamd, met name op zaterdagavond.
    Op zaterdagavond trok het festival minder publiek dan gedacht, hetgeen zich vertaalt in een lagere baromzet.
  • Minder sponsorinkomsten dan gehoopt.
    De verwachting dat met de aantrekkende economie er ook meer sponsorgelden geworven konden worden, is niet uitgekomen, ondanks de vele inspanningen.

Pijnlijke conclusie
Er zijn diverse mogelijkheden bekeken om het ontstane probleem op te lossen, maar het bestuur komt helaas tot de onvermijdelijke conclusie dat er geen andere oplossing is dan de Stichting Cult & Tumult te liquideren. Een grote stap, die na zoveel jaren met veel pijn in het hart genomen wordt.

Het liquideren houdt in dat de crediteuren niet hun volledige factuur, maar na rato 65% van de factuur uitbetaald krijgen. Het betreft in veel gevallen instanties die vele jaren met hun diensten het festival ondersteund hebben. Zij zouden meer verdienen, maar het bestuur stond met de rug tegen de muur en zag in die situatie helaas geen andere mogelijkheid.

Bedankt voor de samenwerking!
Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om de bedrijven die ons trouw gesponsord hebben, alle artiesten, instanties, Veldhovense verenigingen en de vele vrijwilligers te bedanken voor de prettige samenwerking die wij  vele jaren met hen hebben gehad. En vooral niet te vergeten de vele, vele  bezoekers. Zij allen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de vele goede herinneringen die van het Cult & Tumult-Festival zullen resteren.

 

Het bestuur van Stichting Cult & Tumult


Wij leggen Cult en Tumult vast op video.

// Organiserende Instellingen

Art4U De Bibliotheek Cordaad De Schalm t' Oude Slot
// In samenwerking met
Ludiek Studio '61'